Cafe Europe

Vítejte v
Cafe Europe!

Cafe Europe je projekt financovaný v rámci Erasmus+ Youth, který se zaměřuje na vybudování místa pro setkávání

a rozvoj sociálně orientovaného podnikání jak pro mladé migranty tak i českou mládež.

Cílem projektu je podpořit možnost sociálního začlenění mladých migrantů, které těmto mladým lidem umožní vybudovat si stabilní zázemí, prohlubovat osobní rozvoj, znalosti a

dovednosti a dále jejich uplatnění na trhu práce nebo v podnikání.

Podobná místa k setkávání budou v rámci projektu Cafe Europe vytvořena jak v České republice tak i Holandsku a Řecku. Projekt má do budoucnosti ambice k vytvoření míst pro setkávání mladých lidí v dalších státech Evropské Unie.

 

Co je Cafe Europe?

Cafe Europe je vhodným místem pro každého mladého člověka, který chce uspět

v podnikání. Je to zároveň místo poskytující příležitost k růstu pro mladé migranty a další mladé lidí.

Toto místo setkávání má poskytovat vhodný prostor ke zlepšení sociální integrace a

posílení vazeb mezi migranty a místní mládeží, zatímco napomáhá k rozvoji podnikatelských i dalších dovednosti.

Účastníci Cafe Europe nejen prohlubují sociální dovednosti, ale zároveň se i učí poznat a lépe pochopit kulturu

a jazyk dané země, zatímco si rozšiřují síť kontaktů a získávají pracovní

zkušenosti. Důležité je také, že na tomto místě mohou být realizovány i různé

další aktivity. Jedná se o například výměnu či prodej oblečení z druhé ruky nebo

prodej drobných uměleckých předmětů a další. Zapojením do této činnosti mohou účastníci projektu dále rozšiřovat paletu svých činností, které jim později pomohou při získání zaměstnání nebo zahájení vlastního podnikání. Projekt Cafe Europe se zaměřuje na to, co již mladí lidé umí a usiluje o rozvoj, rozšíření a prohloubení těchto znalostí a dovedností.

Kdo se může Cafe Europe účastnit?

  • Mladí lidé a migranti, kteří si chtějí rozšířit obzor, získat nové sociální kontakty a zároveň se naučit dosahovat svých osobních cílů.

     

  • Pracovníci a dobrovolníci zabývající se integrací mladých migrantů a zajímající se o podporu nově příchozích účastníků Cafe Europe.

     

  • Kdokoliv, koho zajímá myšlenka Cafe Europe a chce vytvářet a rozvíjet Cafe Europe v rámci své komunity, města nebo země.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.