Kontakty

Inqubator Leeuwarden (registrovaný název Stichting Incubator) působí v severní části Nizozemska od svého založení jako nadace v roce 2010. Inqubator je podporován mimo jiné obcí Leeuwarden, Business Innovation Center BDF a školy a univerzity v regionu. Inqubator se zaměřuje na pomoc začínajícím podnikům začít s jejich podnikáním a pomoci jim maximalizovat jejich osobní růst. Za tímto účelem, Inqubator nabízí sdílenou místnost, ve které začínající podnikatelé mohou pracovat na svém podnikatelském plánu, mohou získat rady, jak by měli postupovat v rozvoji svého podnikání a sledovat různé druhy workshopů a kurzů. Inqubator také nabízí kancelářské prostory pro začínající společnosti, které přerostly sdílené kancelářské prostory a potřebují vlastní kancelář. Dále Inqubator nabízí začínajícím podnikům znalosti, sítě, poradenství, školení a workshopy ve spolupráci s obchodními a vzdělávacími partnery.

Inqubator to dělá s týmem 9 lidí, kteří se podílejí na školení a koučování. Společnost Inqubator nabízí své služby podnikatelům-studentům, ale také nezaměstnaným, kteří vstupují do programu, aby zjistili, zda by zahájení vlastního podnikání bylo dobrým způsobem, jak znovu vstoupit na trh práce. Kromě těchto cílových skupin jsou v Inqubatoru vítáni všichni lidé, kteří mají zájem stát se podnikavějšími, zejména učitelé a studenti. A to nejen za účelem stát se podnikatelem, ale za účelem rozvoje jejich dovedností, jako jsou proaktivita, kreativní myšlení, prezentační dovednosti, efektivní využívání IKT atd.

Kontaktní osoba: Nynke de Jager | n.dejager@bdfriesland.nl

Guydolph Dijkstra (GUD) z Nizozemska (se sídlem ve Frísku) je sociální podnikatel a jeho odbornost je v rozvoji projektů společně s mládeží. Guydolph pracoval s mládeží z různého zázemí a různých národností. Kombinuje kulturu, sport, podnikatelské dovednosti a další aktivity, aby inspiroval mládež.

Gysbert Bergsma (GYB) je sociální podnikatel a jeho odbornost spočívá v rozvoji projektů společně s mladými lidmi na základě jejich potřeb. Gysbert podporuje mladé lidi při rozvíjení vize pro jejich budoucnost a pomáhá jim převzít kontrolu nad vlastním životem tím, že je spojuje se vzory a inspirujícími aktivitami.

Společně vyvíjejí a realizují mentoringové programy na podporu mladých lidí při rozvoji jejich talentu, dovedností a ambicí.

Kontaktní osoba: Guydolph Dijkstra | Guydolph@stichtingverbindmij.nl.
Kontaktní osoba: Gysbert Bergsma | gysbert@stichtingverbindmij.nl.

Kocaeli Kulturel Gelisim ve Dayanisma Dernegi je nezisková nevládní organizace založená v roce 2009 skupinou zapálených pedagogů, kteří chtěli přispět ke kulturnímu a sociálnímu rozvoji komunity a osobnímu rozvoji jednotlivců a řešit sociální výzvy, jako je násilí na ženách, nedokončení školní docházky, podnikání mládeže a migrační výzvy v regionu Kocaeli.

KOGED má bohaté zkušenosti s vývojem, realizací a propagací vnitrostátních a mezinárodních projektů financovaných více donory, jako je EU a OSN. V rámci těchto projektů organizace realizovala několik neformálních vzdělávacích aktivit a organizovala osvětové akce a kampaně s cílem zvýšit povědomí komunity o důležitých sociálních otázkách. Díky spolupráci na mnoha projektech rovněž zajistila širokou síť místních/regionálních/mezinárodních kontaktů, včetně organizací občanské společnosti, škol, místních obcí, veřejných institucí a univerzity v Kocaeli.

Kontaktní osoba: Ayşe Öztürk | info@koged.org.tr.

 

InBáze, z.s. byla založena v roce 2005 jako komunitní centrum.  Posláním InBáze je pomoci migrantům a jejich rodinám integrovat se v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor pro setkávání české veřejnosti a migrantů, spolupráci a zlepšování vzájemného porozumění. InBáze byla založena především jako občanská iniciativa Čechů a migrantů, která fungovala na dobrovolnické bázi, a i v dnešní době spolupráce s dobrovolníky je nedílnou a nezbytnou součástí při naplňování organizačního poslání a cílů. 

InBáze poskytuje širokou škálu aktivit – sociální, právní, psychologické a kariérové poradenství pro migranty; programy pro rodiny a děti (týdenní kluby pro děti, jednodenní aktivity, letní tábory), komunitní aktivity pro migranty a českou veřejnost (ženské skupiny, klub pro seniory, workshopy etnické kuchyně, vyprávění příběhů atd.), vzdělávací aktivity pro školy, kurzy češtiny, každoroční festival RefuFest. InBáze má vlastní sociální podnik Ethnocatering, který vychází z  koncepce sociálního podnikání a spolufinancuje organizační činnost. 

Kontaktní osoba: Markéta Novotná (projektová manažerka)| novotna@inbaze.cz nebo info@inbaze.cz.

OMILOS GIA TIN UNESCO PIREOS & NHSON – KLUB PRO UNESCO PIRAEUS & ISLAND byl založen v roce 1998, v Nikkei, v regionu Piraeus. Klub pro UNESCO je soukromé neziskové sdružení, jehož cílem je podporovat mezikulturní povědomí, porozumění, spolupráci a solidaritu podle zásad a ideálů UNESCO.

Hlavními cíli Klubu pro UNESCO Pireus & Ostrovy jsou:

  • podpora mezinárodního porozumění podle zásad a ideálů UNESCO a směřování zájmu společného názoru k cílům této organizace.
  • podpora vytváření studijních skupin a skupin pro mezinárodní vztahy, které přímo souvisejí s výše uvedenými cíli UNESCO, a vytváření kultury míru.
  • organizace Společenství (EU), národní nebo regionální programy neformálního průběžného odborného vzdělávání, Vzdělávání a boj proti nezaměstnanosti určené občanům, repatriovaným, nezaměstnaným a emigrantům. 
  • přispívání k vědecké činnosti,environmentálnímu/ekologickému a kulturnímu vzdělávání svých členů, které jim pomáhá především přizpůsobit se neustálému vývoji a změnám jakéhokoli druhu ve všech odvětvích společenského života, a především pracovat na vytváření „Kultury míru”, což je základním dobrem lidstva.

Kontaktní osoba: Konstantinos Chardavellas | k.chardavellas@hotmail.com

IDEC – IDEC je vzdělávací poradenská společnost se sídlem v Pireu, Řecko. Jeho činnost spočívá v odborné přípravě, poradenství v oblasti řízení, zajišťování kvality, hodnocení a vývoji řešení v oblasti IKT pro soukromý i veřejný sektor. IDEC působí posledních 20 let v oblasti projektů EU. Má dlouholeté zkušenosti s evropskými politikami týkajícími se celoživotního učení, a zejména evropského rámce kvalifikací, ECVET, Europass, EQAVET, validace neformálního a (zájmového?) učení a ve vnitrostátních reformách systémů vzdělávání a odborné přípravy.

Kontaktní osoba: Maria Kandila| m.kandila@ide.gr

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.