JAK SE ZAPOJIT?


ARE YOU A MIGRANT OR NATIVE YOUNGSTER?

Projekt Cafe Europe Vám nabízí následující příležitosti

  • Možnost připojit se k jednomu z týmů Cafe Europe v Holandsku, České republice, Řecku nebo založit vlastní Cafe Europe
  • Využití online výukové platformy s informacemi:
    • Jak podporovat nově příchozí účastníky Cafe Europe – informace pro pracovníky a dobrovolníky, kteří chtějí koordinovat místo setkávání či poskytovat mentoring nově příchozím
    • Jak založit vlastní Cafe Europe – informace pro všechny, kteří mají zájem založit vlastní Cafe Europe
    • Místo pro networking – místo kde se mohou setkávat pracovníci a dobrovolníci a vyměňovat si svoje zkušenosti a postřehy

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.