Cafe Europe

Welkom bij
Cafe Europa!

Cafe Europe is een Erasmus+ Jeugdproject met als doel het creëren van een sterke en vruchtbare ontmoetingsplaats voor allochtone en autochtone jongeren. Cafe Europe wil sociale inclusie bevorderen, zodat vluchtelingen en migranten een stabiel netwerk kunnen opbouwen, kunnen werken aan hun persoonlijke en professionele vaardigheden en uiteindelijk met hun eigen onderneming de markt betreden. De ontmoetingsplaatsen van Cafe Europe worden in eerste instantie opgezet in Nederland, Griekenland en Tsjechië. Cafe Europe wil in de toekomst jongeren een ontmoetingsplek kunnen bieden in iedere Europese lidstaat.

Co je Cafe Europe?

Cafe Europe is een thuisbasis voor iedere jongere die wil groeien in sociaal ondernemerschap en dient tevens als ontmoetingsplaats voor migranten en kansarme jongeren.

De ontmoetingsplaats staat voor sociale inclusie, helpt migranten en autochtone jongeren om een stabiel netwerk voor zichzelf op te bouwen en hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. De jongeren die deelnemen aan een Cafe Europe ontwikkelen hun sociale vaardigheden, leren de cultuur en taal van het gastland, breiden hun netwerk uit en doen werkervaring op. De ontmoetingsplaats kan bijvoorbeeld ook ruimte bieden om tweedehands kleding of lokale kunst te verkopen, en stelt daarmee de jeugd in staat om een eigen portfolio op te bouwen en de kans op werk in de toekomst te vergroten. Cafe Europe richt zich op wat deze jongeren wel kunnen doen in plaats van wat ze (nog) niet kunnen.

Wie kan zich aansluiten bij Cafe Europe?

  • Migranten en autochtone jongeren die hun netwerk willen uitbreiden en persoonlijke doelen willen bereiken.

  • Jongerenwerkers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de integratie van jeugdmigranten en geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van nieuwkomers.

  • Iedereen die geïnteresseerd is in het opzetten van een Cafe Europe in hun gemeenschap of regio.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.