Cafe Europe

Hoşgeldiniz
Cafe Europe!

Cafe Europe, göçmen ve yerli gençlere güçlü ve verimli bir sosyal iş kurma ve geliştirme alanı oluşturmayı amaçlayan bir Erasmus + Gençlik projesidir. Amaç, mültecilerin ve göçmenlerin sürekli olacak bir network oluşturabilmeleri, kişisel ve iş becerilerini geliştirebilmeleri ve nihayetinde bir iş kurarak pazara girebilmelerini sağlamak için toplumsal kapsayıcılığı teşvik etmektir. Bunun da Cafe Europe’un kurulması ve işletilmesi yoluyla sağlanması amaçlanmaktadır. Cafe Europe’lar başlangıçta Hollanda, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’nde kurulacaktır. Gelecekte, Cafe Europe gençlere bütün Avrupa Üye Devletleri’nde bir buluşma yeri yaratmayı amaçlamaktadır.

Cafe Europe projesi nedir?

Cafe Europe, sosyal girişimcilik alanında çalışmak isteyen isteyen gençler için bir merkez olarak hizmet verir ve göçmenler ve dezavantajlı gençlere kendilerini geliştirmeleri için bir alan yaratmayı amaçlar.

Cafe Europe toplumsal kapsayıcılığı temsil eder, göçmen ve yerli gençlere bir network oluşturmaları ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri için yardımcı olur. Cafe Europe’a katılan gençler sosyal becerilerini geliştirir, ev sahibi ülkenin kültürünü ve dilini öğrenir, ağlarını genişletir ve iş deneyimi kazanır. Örneğin, Cafe Europe’da aynı zamanda ikinci el kıyafet veya yerel sanat eserleri satmak için alan oluşturulabilir ve bu yolla gençlerin kendi portföylerini oluşturmalarına ve gelecekte istihdam şanslarını arttırmalarına olanak tanır. Kafe, gençlerin (henüz) yapamadıkları şeyler yerine neler yapabileceklerine odaklanır.

 

Cafe Europe projesine kimler katılabilir?

  • – Sosyal ağlarını genişletmek ve kişisel hedeflerine ulaşmak isteyen göçmen ve yerli gençler.

     

  • – Genç göçmenlerin entegrasyonuna yardımcı olmak ve Cafe Europe’da yeni gelen göçmen/yerli gençleri desteklemek isteyen gençlik çalışanları / gönüllüler.

     

  • – İçinde yaşadığı toplulukta / şehrinde / ülkesinde bir Cafe Europe tasarlamak ve kurmakla ilgilenen herkes.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.