Πώς να συμμετέχετε


Είσαι μετανάστης ή ανήκεις στην τοπική νεολαία;

Το έργο Cafe Europe προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για νέους μετανάστες και την τοπική νεολαία:

  • Δυνατότητα συμμετοχής σε εθελοντική βάση σε μια από τις εθνικές εγκαταστάσεις του Cafe Europe.
  • Ένα διαδικτυακό κέντρο μάθησης με πληροφορίες σχετικά με:
    • Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εμπειρία του Cafe Europe – Online εκπαιδευτικό μάθημα για νεοφερμένους και τοπική νεολαία.
    • Χώρος δικτύωσης (φόρουμ) – Ένα μέρος όπου οι νέοι μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να μάθουν μαζί.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.