İletişim

Inqubator Leeuwarden (off. Reg. Stichting Incubator), 2010 yılında bir vakıf olarak kurulduğundan beri Hollanda’nın kuzey kesiminde aktiftir. Inqubator, aralarında Leeuwarden Belediyesi, BDF İş İnovasyon Merkezi okullar ve bölgedeki üniversiteler tarafından desteklenmektedir. Inqubator, yeni başlayan şirketlerin işlerini sağlam bir şekilde kurmalarına ve kişisel gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaya odaklanır. Bu amaçla, Inqubator, yeni başlayan girişimcilerin iş planları üzerinde çalışabilecekleri, işlerini geliştirmede nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda tavsiye alabilecekleri ve farklı türden atölye çalışmaları ve ustalık sınıflarını takip edebilecekleri ortak bir ofis tesisi sunmaktadır. Inqubator ayrıca, paylaşılan ofis alanını aşan ve kendi ofisine ihtiyaç duyan yeni başlayan şirketler için de ofis alanı sunar. Ayrıca, Inqubator, iş ve eğitim ortaklarıyla işbirliği içinde yeni başlayanlara bilgi, ağ, tavsiye, eğitim ve atölye çalışmaları sağlar.

Inqubator bunu eğitim alanında çalışan ve koçluk yapan 9 kişilik bir ekiple yapmaktadır. Inqubator, hizmetlerini sadece girişimcilik öğrenmek isteyenlere   değil, aynı zamanda kendi işini kurmanın  iş alanına tekrar girmenin iyi bir yolu olup olmadığını öğrenmek için bir programa dahil olan işsiz kişilere de sunmaktadır. Bu hedef grupların yanı sıra, Inqubator’da girişimci olmakla ilgilenen tüm insanlar, özellikle öğretmen ve öğrenciler, yalnızca girişimci olmak için değil, aynı zamanda proaktiflik, yaratıcı düşünme, sunum becerileri, BİT’in etkili kullanımı vb. gibi becerilerini geliştirmek için de memnuniyetle karşılanmaktadır. 

İrtibat kişisi: Nynke de Jager | n.dejager@bdfriesland.nl

Guydolph Dijkstra (GUD), Hollanda Friesland’da faaliyet gösteren bir  sosyal girişimcidir ve uzmanlık alanı gençlerle birlikte projeler geliştirmektir. Guydolph, farklı alanlardan ve milletlerden gençlerle çalışmıştır. Gençlere ilham vermek için kültür, spor, girişimcilik becerileri ve diğer etkinlikleri birleştirmektedir. 

Gysbert Bergsma (GYB) bir sosyal girişimcidir ve uzmanlığı gençlerle birlikte onların ihtiyaçlarına göre projeler geliştirmektir. Gysbert, gençleri gelecekleri için bir vizyon geliştirmelerinde destekler ve onları rol modelleri ve ilham verici etkinliklerle eşleştirerek kendi yaşamlarını kontrol altına almalarına yardımcı olur. 

Birlikte gençlerin yeteneklerini, becerilerini ve hırslarını geliştirmelerine destek olmak için rehberlik programları geliştirir ve yürütürler. 

İrtibat kişisi: Guydolph Dijkstra | Guydolph@stichtingverbindmij.nl.
İrtibat kişisi: Gysbert Bergsma | gysbert@stichtingverbindmij.nl.

Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği, toplumun kültürel ve sosyal,  bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve gündemdeki toplumsal konulara dikkat çekmek isteyen bir grup eğitimci tarafından 2009 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir dernektir. Dernek,  toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına şiddet, okulu erken terk , genç girişimciliği , göçmenlerle çalışan eğitimcilerin eğitilmesi, mesleki rehberlik gibi  konularda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan aldığı hibelerle projeler  gerçekleştirmiştir. 

KOGED, AB ve BM gibi çeşitli donörler tarafından finanse edilen ulusal ve uluslararası projeleri geliştirme, uygulama ve yayma konusunda geniş deneyime sahip olmuştur.  Bu projeler kapsamında, dernek,  çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirmiş ve yerel toplumun proje konuları hakkında   farkındalığının artırılması amacıyla çoğaltıcı etkinlikler düzenlemiştir. 

Ayrıca birçok ulusal ve uluslararası projede yapılan işbirliği sonucunda, KOGED, diğer yerel dernekler , STK’lar, okullar, yerel belediyeler, kamu kurumları ve Kocaeli Üniversitesi gibi kuruluşların yer aldığı  sektörler arası yerelde ve uluslararası geniş bir ağa sahiptir.   

İrtibat kişisi: Ayşe Öztürk | info@koged.org.tr.

 

InBáze, z.s. 2005 yılında bir toplum merkezi olarak kurulmuştur. InBáze’nin amacı göçmenlerin ve ailelerinin Çek Cumhuriyeti’ne entegre olmalarına yardımcı olmaktır. Çek halkı ve göçmenlerin tanışmaları, işbirliği yapmaları ve karşılıklı anlayışlarını geliştirmeleri için güvenli bir açık alan yaratıyoruz. InBáze, öncelikle gönüllülük esasına göre çalışan Çeklerin ve göçmenlerin yurttaşlık girişimi olarak kuruldu ve günümüzde bile gönüllüler InBáze’nin faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. 

InBáze, göçmenler için sosyal, hukuki, psikolojik ve kariyer danışmanlığı; aileler ve çocuklar için programlar (çocuklar için haftalık kulüpler, bir günlük aktiviteler, yaz kampları), göçmenler ve genel halk için toplum merkezi aktiviteleri (kadınlar için kulüp, yaşlılar kulübü, etnik mutfak atölyeleri, hikaye anlatımı vb.), okullar için eğitim aktiviteleri, Çekce dil kursları, yıllık festival RefuFest gibi etkinlikler düzenler. InBáze, sosyal girişimcilik kavramına dayanan ve kurumun aktivitelerine eş finansman  sağladığı kendi sosyal girişimi Ethnocatering’e sahiptir. 

İrtibat kişisi: Markéta Novotná (project manager)| novotna@inbaze.cz or info@inbaze.cz.

OMILOS GIA TIN UNESCO PIREOS & NHSON – PIRAEUS & ADALAR UNESCO KULÜBÜ 1998 yılında Pire bölgesindeki Nikea’da kuruldu. Club for UNESCO, UNESCO’nun ilke ve idealleriyle uyumlu , kültürlerarası farkındalığı, anlayışı, işbirliğini ve dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlayan, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur.

Club for UNESCO of Piraeus & Islands’ın ana hedefleri:

  • UNESCO’nun ilke ve idealleriyle uyumlu uluslararası karşılıklı anlayışı geliştirmek ve ortak fikirlerin ilgisini bu örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmek.
  • UNESCO’nun yukarıda belirtilen hedefleriyle doğrudan ilişkili çalışma grupları ve uluslararası ilişkiler gruplarının oluşumunu teşvik etmek ve bir BARIS kültürü yaratmak. Vatandaşlara, geri gönderilen göçmenlere , işsizlere ve göçmenlere yönelik yaygın ve sürekli mesleki eğitim, eğitim ve işsizlikle mücadele için AB, ulusal veya bölgesel programları düzenlemek.
  • Üyelerinin bilimsel, çevresel / ekolojik ve kültürel eğitimlerine katkıda bulunmak, temelde sürekli gelişmelere ve her türlü değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
  • Sosyal hayatın tüm alanları ve her şeyden önce insanlığın temel iyiliği olan “BARIŞ Kültürü” yaratmak için çalışmak.

İrtibat kişisi: Konstantinos Chardavellas | k.chardavellas@hotmail.com

IDEC – IDEC, Yunanistan’ın Pire şehrinde bulunan bir eğitim danışmanlık şirketidir. Faaliyetleri eğitim, yönetim danışmanlığı, kalite güvencesi, değerlendirme ve hem özel hem de kamu sektörü için BİT çözümlerinin geliştirilmesinden oluşur. IDEC, AB projeleri alanında son 20 yıldır aktiftir. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin Avrupa politikalarında ve özellikle EQF, ECVET, Europass, EQAVET, yaygın ve örgün öğrenmenin geçerli sayılması ve eğitim ve öğretim sistemlerinin ulusal reformlarında uzun deneyime sahiptir.

İrtibat kişisi: Maria Kandila| m.kandila@ide.gr

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.