ΤΟ CAFΕ EUROPE ΣΑΣ….. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

CAFE EUROPE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πώς να ανοίξετε ένα Cafe Europe

– Πώς να υποστηρίξετε τους νεοεισερχόμενους που εργάζονται σε ένα Cafe Europe

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


© Cafe Europe. All rights reserved.